Business Community News

EDD now offers direct deposit for unemployment, disability and Paid Family Leave benefits.

Ang Direktang Deposito ay Magagamit na Ngayon para sa Kawalan ng
Trabaho, Kapansanan, at Bayad na Pagliban na Pampamilya ng
Benepisyong Pagbayad

Maaaring piliin ng mga customer ng EDD ang pinaka-maginhawang opsyon sa
pagbabayad para sa kanilang mga pangangailangan

Anong kailangan mong malaman: Ang mga taga-California na tumatanggap ng mga
kabayaran para sa kawalan ng trabaho, kapansanan, o Bayad na Pagliban na
Pampamilya ng benepisyong pagbayad ay maaari na ngayong mag-enroll sa direktang
deposito – isang ligtas, mabilis, at maginhawang paraan para sa mga kasalukuyan at
mga bagong claimants na awtomatikong makatanggap ng mga pagbabayad sa isang
personal na bank account.

SACRAMENTO – Ang Employment Development Department (EDD) ay nag-aalok na
ngayon sa mga customer nito na walang trabaho, kapansanan, at Bayad na Pagliban
na Pampamilya ng benepisyo ng isang direktang opsyon sa deposito upang matanggap
ang kanilang mga bayad. Ang direktang deposito ay isang ligtas, mabilis, at
maginhawang paraan para sa mga indibidwal na awtomatikong maideposito ang
kanilang mga benepisyo sa kanilang personal na checking o savings account. Ang
pagpapahusay na ito ay kasunod ng paglipat ng Departamento sa Money Network para
sa mga serbisyo sa pagbabayad ng benepisyo sa unang bahagi ng taong ito na kasama
ang pagbibigay ng bagong prepaid debit card.
“Kami ay nakatutok sa pagpapabuti ng aming mga sistema ng benepisyo bilang bahagi
ng aming patuloy na pagsisikap na gawing moderno at pahusayin ang karanasan ng
customer para sa lahat ng mga taga-California,” sabi ni EDD Director Nancy Frias. “Ang
direktang deposito ay nag-aalok sa aming mga customers ang pinakaligtas at pinaka
maginhawang paraan ng pagtanggap ng mga pagbabayad ng benepisyo na kailangan
nila.”

Ang mga customers ng EDD ay mangangailangan ng myEDD account
upang piliin ang pinakamahusay na opsyon sa pagbabayad upang matugunan ang
kanilang mga pangangailangan. Para sa tulong sa pag-set up ng myEDD account,
maaaring tingnan ng mga customers ang myEDD Registration and Overview
(YouTube)
. Kapag naka-login na maaaring i-update ng mga customers ang kanilang
ginustong opsyon sa pagbabayad sa loob ng UI Online para sa mga benepisyo sa
kawalan ng trabaho o SDI Online para sa kapansanan o mga benepisyo sa Bayad na
Pagliban na Pampamilya, pagkatapos piliin ang Profile sa pangunahing menu.

Hinihikayat ng EDD ang mga customers na matuto nang higit pa tungkol sa direktang
deposito at iba pang mga opsyon sa pagbabayad sa pamamagitan ng pagbisita sa
webpage ng Benefit Payment Options ng Departamento. Mayroon ding mga videos na
magagamit upang tulungan ang mga kasalukuyang customers kung paano mag- setup
ng direktang deposito kung pipiliin nila. Mapipili ang mga bagong customers kapag nagaply para sa mga benepisyo online.

Ang bagong opsyon sa direktang deposito ay itinuturing na isang secure, mabilis, at
maginhawang paraan upang makatanggap ng mga pagbabayad para sa mga
customers na may bank account. Kasama sa iba pang mga opsyon ang isang prepaid
debit card pati na rin ang mga tseke na ipinadala sa koreo para sa pagtanggap ng mga
pagbabayad ng benepisyo.

Ang bagong opsyon sa direktang deposito ay magagamit para sa mga manggagawang
nag-a-access sa mga serbisyo ng EDD online simula Hunyo 17. Sa unang bahagi ng
Hulyo at muli sa Agosto, aalertuhan ng EDD ang mga customers na ito sa pinalawak na
mga opsyon sa pagbabayad ng benepisyo sa pamamagitan ng mga direktang emails at
text messages. Makakakita rin ang mga customers ng mga online na abiso kapag
nagla-log in para mag-apply sa mga benepisyo o imanage ang kanilang claim sa
benepisyo.

Para sa mga customers na walang trabaho, ang abiso ay gaggawing available sa
nangungunang walong wika, kabilang ang Ingles para sa mga nagpahiwatig ng
kagustuhang makatanggap ng mga isinaling komunikasyon.

Mag-ingat sa mga Scammers
Ang EDD ay hindi kailaman mag-email, magte-text, o tumawag para humingi ng
impormasyon sa pag-login o mga detalye ng bank account para mag-enroll sa direktang
deposito. Maging maingat sa mga hindi hinihinging emails o text messages na
humihiling ng personal o pampinansyal na impormasyon na may pakiramdam ng
pagkaapurahan. Ang mga emails ng EDD ay naglalaman lamang ng mga link sa mga
website na may kasamang “edd.ca.gov”. Bisitahin ang webpage ng Fight Fraud para sa
mga tips sa kung paano maiwasan ang mga scams.

Tungkol sa EDDNext
Ang EDDNext ay isang patuloy na pagsisiskap sa mga modernisasyon upang ganap na
baguhin ang karanasan ng customer at empleyado ng EDD. Kasama sa mga
pagsisikap ng EDDNext ang pag update ng mga online na aplikasyon, contact centers,
ang proseso ng paghahabol, mga patakaran, pamamaraan, at mga forms, upang gawing mas madali at mas mabilis ang karanasan sa EDD. Kabilang dito ang
pakikipagtulungan sa mga eksperto sa serbisyo sa customer, tulad ng mga serbisyo sa
Amazon Web Services at Salesforce, upang matiyak na ang EDDNext ay pasulong na
pag-iisip at tinatanggap ang pinakamahusay na teknolohiya at mga kasanayan.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *